Безплатно Айтос

  • Безплатно

    служба по трудова медицина

    7 години

    Практикува се в лечебни заведения, наречени „служби“. Службата по трудова медицина разработва мерки за оптимизиране на работната среда, трудовия процес, оценява безопасността при работа и риска за здравето.