Информация Русе

 • Информация

  Адвокат с румънски език от България/ Avocat cu limba Romana din BulgariaАдвокат с румънски език от България/ Avocat cu limba Romana din Bulgaria

  2 години

  Практикувам като адвокат в Русенската адвокатска колегия. Консултирам както български така и чуждестранни клиенти. Говоря Руски, Румънски, Английски езици. Кантората на Адвокат Денислав Маринов ви предлага следните услуги: • правни услуги-в сферата на Дружественото и Търговското Право,Административното право и Административни услуги,Данъчното Право,Правеният статут на Чуждестранните лица • процесуално представителство • посредничество и консултации в сферата на търговското облигационното, данъчното, вещното и административното право. •Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице Practic ca membru al Baroului Ruse. Ofer servicii de consultanta atat clientilor bulgari cat si clientilor straini. Vorbesc limbile Rusa, Romana si Engleza. Cabinetul Avocatului Denislav Marinov ofera urmatoarele servicii: • servicii juridice din domeniul Dreptului Societatilor Comerciale si Comertului, Dreptului Administrativ si al Serviciilor Administrative, Dreptului Fiscal, Statutului Juridic al Persoanelor Straine. • reprezentanta procesuala • intermediere si consultanta in domeniul dreptului comercial, de obligatii, fiscal, de proprietate si administrativ . • Inregistrari de reprezentante comerciale ale unor persoane straine

 • Информация

  Фестивала на ледените скулптури "Русе Айс Фест" (Декември) (Русе, Bulgaria)Фестивала на ледените скулптури "Русе Айс Фест" (Декември) (Русе, Bulgaria)

  2 години

  Първото издание на Фестивала на ледените скулптури в Русе ("РУСЕ АЙС ФЕСТ") се проведе 2014-та година. Амбицията на организаторите му е да го превърнат в ежегоден, като със всяко издание да расте и популярността му. Преди ден започна второто му издания - УСПЕХ!