Информация Велико Търново

  • Информация

    Община Полски Тръмбеш

    5 години

    Община Полски Тръмбеш принадлежи към Област Велико Търново и е разположена в северната част на България. Площта й е 463.66 km² с население 14 451 души в 15 селища. Минаващият железопътен транспорт, двата първокласни пътя правят товарния превоз важен за местната икономика. Определящ поминък са промишлеността, селското стопанство и бизнеса. Лечебните минерални бани превръщат мястото в привлекателно и за туризъм. Общинската сграда е с адрес: Полски Тръмбеш, ул. Черно море 4, 06141 4141.