Интернет Търси

 • Интернет

  Шпионски камери

  5 години

  Скрити камери от ново поколение с който можете да правите скрити видео записи , с тяхна помощ можете да охранявате дома си или да заснемете незабравими моменти.

 • Интернет

  Българска Туристическа Борса ЕкспресБългарска Туристическа Борса Експрес

  8 години

  Системата btbexpress.com е удобно средство за обмяна на информация между фирмите работещи на туристическият и транспортен пазар: превозвачи туроператори хотелиери търговци производители В системата btbexpress.com можете свободно да публикувате своите туристически превозни средства, туристически дестинации във всички направления, хотелска част, атракционни заведения и пр. Можете свободно да общувате чрез нашия чат и форум със своите партньори и всички участници в борсата. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДНА ДОБРА РАБОТНА СРЕДА . Предлагаме Ви различни, важни за вашият успешен бизнес раздели богати на полезна информация. Борсата е незаменимо пособие във всекидневната работа на фирми от браншове като туризъм и транспорт. Тя е идеална помощ за всяка фирма. Регистрацията и оторизацията са безплатни. Борсата включва и Система за оценки и коментари на контрагентите - давани от туроператори и туристически агенции. Това е една от най-актуалните и изключителни форми за препоръчване на фирми. С оглед на сигурността в системата, всяка нова фирма на борсата btbexpress.com е проверявана дали подадените при регистрацията данни на фирмата са правилни. Този процес се нарича оторизация на фирмата. Стандартно, проверката и оторизацията се осъществяват до 2 работни дни от изпращането на документите: Актуално състояние на фирмата и договор с оператор за вашите телефонни номера на email [email protected] Процесът на оторизация на данните включва: верификация на копията на документите за издаване на ЕИК на фирмата, телефонна проверка (в това число проверка на телефонните номера), проверка на фирмата в официалните регистри и бази за данни на фирми в Търговски регистър. Ако фирмата не фигурира в нито една от базите към които имаме достъп или телефонният контакт не потвърди идентичността на потребителя и фирмата, оторизацията ще бъде приключена неуспешно. В такъв случай е реализирана специална процедура за проверка във формата на сверяване на местонахождението и седалището на фирмата. Към настоящият момент Туристическата Електронна Система btbexpress.com няма аналог.

 • Интернет

  Българска Туристическа Борса Експрес

  8 години

  Системата btbexpress.com е удобно средство за обмяна на информация между фирмите работещи на туристическият и транспортен пазар: превозвачи туроператори хотелиери търговци производители В системата btbexpress.com можете свободно да публикувате своите туристически превозни средства, туристически дестинации във всички направления, хотелска част, атракционни заведения и пр. Можете свободно да общувате чрез нашия чат и форум със своите партньори и всички участници в борсата. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДНА ДОБРА РАБОТНА СРЕДА . Предлагаме Ви различни, важни за вашият успешен бизнес раздели богати на полезна информация. Борсата е незаменимо пособие във всекидневната работа на фирми от браншове като туризъм и транспорт. Тя е идеална помощ за всяка фирма. Регистрацията и оторизацията са безплатни. Борсата включва и Система за оценки и коментари на контрагентите - давани от туроператори и туристически агенции. Това е една от най-актуалните и изключителни форми за препоръчване на фирми. С оглед на сигурността в системата, всяка нова фирма на борсата btbexpress.com е проверявана дали подадените при регистрацията данни на фирмата са правилни. Този процес се нарича оторизация на фирмата. Стандартно, проверката и оторизацията се осъществяват до 2 работни дни от изпращането на документите: Актуално състояние на фирмата и договор с оператор за вашите телефонни номера на email [email protected] Процесът на оторизация на данните включва: верификация на копията на документите за издаване на ЕИК на фирмата, телефонна проверка (в това число проверка на телефонните номера), проверка на фирмата в официалните регистри и бази за данни на фирми в Търговски регистър. Ако фирмата не фигурира в нито една от базите към които имаме достъп или телефонният контакт не потвърди идентичността на потребителя и фирмата, оторизацията ще бъде приключена неуспешно. В такъв случай е реализирана специална процедура за проверка във формата на сверяване на местонахождението и седалището на фирмата. Към настоящият момент Туристическата Електронна Система btbexpress.com няма аналог.