Изкуство Продава

 • Изкуство

  Продавам пиано Беларус

  11 месеца

  Продавам пиано Беларус с два педала, запазено, не е акордирано, намира се на 10 км от Стара Загора, тел. 0890162589

 • Изкуство

  сексуални стимулантисексуални стимуланти

  2 години

  Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.http://sexstimulanti.biz

 • Изкуство

  Актуални новини от България и света

  2 години

  Всички гледни точки, най-новото от света на политиката, бизнеса, икономиката и спорта. Вътрешни и международни новини, бързо отразяване на последните горещи събития по света. Много игри и забавление с actualno.com.

 • Изкуство

  Картини Петров - Български Художник!!!

  3 години

  Дамян Петров е български художник, завършил Национална Художествена Академия, където е специализирал в живописта и по-специално в пейзажа. Художникът рисува пролетни, летни, есенни и зимни картини с маслени бои, върху ленено платно. Това води до богатство и плътност на картината, а дълбочината на цветния тон, придават изразителност на пейзажа. Всички творби, закупени онлайн от Картини Петров имат сертификат за автентичност.

 • Изкуство

  Живописни Маслени Картини - Картини Петров

  3 години

  Дамян Петров е български художник, завършил Национална Художествена Академия, където е специализирал в живописта и по-специално в пейзажа. Художникът рисува пролетни, летни, есенни и зимни картини с маслени бои, върху ленено платно. Това води до богатство и плътност на картината, а дълбочината на цветния тон, придават изразителност на пейзажа. Всички творби, закупени онлайн от Картини Петров имат сертификат за автентичност.

 • Изкуство

  Zanaroda.com - Народна музика за есеки.

  3 години

  Посетете нашият сайт Zanaroda.com където ще намерите най-добрите фолклорни песни и хора в изпълнение на наши певци! Песните при нас са подредени удобно и лесно за вас и с добро качество!

 • Изкуство

  светеща боя за декорациясветеща боя за декорация

  3 години

  СВЕТЕЩА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНА ДЕКОРАЦИЯ - е може би най-универсалният продукт от всичките видове светещи бои. Декориране на стени, окачени гипсокартонени тавани, тапети и шпакловка.Повърхностите обработени с тази боя, благодарение на съдържащите се в нея добавки, са сигурно предпазени от гъбички и мухъл. А пък ефекта от топлото светлосиньо светене в помещението излъчвано от тавана или пък стените,не може да бъде сравнено с нищо.Самосветещата водоемулсионна боя за вътрешна декорация има ефект на светене в продължение на 6-8 часа. Използва се за декориране на гипсокартонени стени, окачени тавани, тапети и др. Нанася се с четка, мече или пистолет. Разход 9-11 м. кв. / л.

 • Изкуство

  светеща боя за декорациясветеща боя за декорация

  3 години

  СВЕТЕЩА БОЯ ЗА ВЪТРЕШНА ДЕКОРАЦИЯ - е може би най-универсалният продукт от всичките видове светещи бои. Декориране на стени, окачени гипсокартонени тавани, тапети и шпакловка.Повърхностите обработени с тази боя, благодарение на съдържащите се в нея добавки, са сигурно предпазени от гъбички и мухъл. А пък ефекта от топлото светлосиньо светене в помещението излъчвано от тавана или пък стените,не може да бъде сравнено с нищо.Самосветещата водоемулсионна боя за вътрешна декорация има ефект на светене в продължение на 6-8 часа. Използва се за декориране на гипсокартонени стени, окачени тавани, тапети и др. Нанася се с четка, мече или пистолет. Разход 9-11 м. кв. / л.

 • Изкуство

  светеща боя за дървосветеща боя за дърво

  3 години

  Светеща боя за дърво и дървени повърхности е предназначена за боядисване на шперплат или дървени плоскости от различен вид.Сами по себе си дървените повърхности са подложени на особен риск от въздействието на ултравиолетовите лъчи. Определено има най-различни видове разтвори и бои, които могат да помогнат. Но няма друга боя , която би могла така, както светещата боя да има още една функция - функцията на декор. Точно светещата боя за дърво не само го защитава от въздействието на УВ лъчите, но и преобразява дори и най-баналното изделие от дърво.Самосветещата боя за дърво, шперплат и дървени плоскости има ефект на светене в тъмното 10-14 часа. Нанася се с четка мече или пистолет. Разход на 1л 8-10 кв. м.

 • Изкуство

  ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

  3 години

  ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ ....... Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от процедурата по прехвърлянето на фирмата ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... ! ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър ! Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни ! ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА , която е предмет на продажба ! ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО : Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти – съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт и др. Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр. Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски дружества с чуждестранно участие. Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела. Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право, бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане, реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори. В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други. Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни ! НОВЕ КОНСУЛТ ВТ гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания 0884 57 80 53 - Е. САНДОВ http://kupuvamefirmi.run-bg.com

 • Изкуство

  Радио Fresh!!

  3 години

  Вашата любима музика вече можете да я слушате онлайн! Ние сме ви подготвили най-добрите хитове - само по радио Фреш. Вашето любимо радио за всеки ден!

 • Изкуство

  Оферта заеми между специално сериозни

  3 години

  Здравейте Обръщам се към частни лица, нуждаещи се за тяхното I обявява стипендии на средствата заеми от 5000 до 1000000 евро Някой може да го изплати с лихва в размер на 2,5% годишно и време 1 до 30 години, в зависимост от размера на исканата сума. аз правят в следните области: - финансов заем - Жилищен кредит - Инвестиционен кредит - Auto заем - Консолидиране на дълг - Придобиване на кредит - Личен заем - Вие се заби Ако сте наистина в нужда, моля да ми изпратите този имейл адрес: [email protected]

 • Изкуство

  КерамикаКерамика

  4 години

  Керамична фигура Ангелче. Размери 14 см.

 • Изкуство

  Фотография в/у дърво - Париж, айфеловата кулаФотография в/у дърво - Париж, айфеловата кула

  4 години

  Фотография върху дърво –размери 30/20 см. Качествена авторска фотография отпечатана върху дърво. Интересен и изненадващ подарък. За получаване на крайния резултат много от етапите са ръчни. Така всяка фотография върху дърво е уникална, неповторима и има свой собствен чар. Чудесни за интериора в дома и офиса. Ако искате да направите изненадващ подарък, разгледайте внимателно.

 • Изкуство

  Маслени картини

  4 години

  В онлайн галерия “Български картини” има голямо разнообразие от картини с маслени бои. В сайта http://www.kartini-bg.com/ може да разгледате богатия каталог и директно да поръчате.

 • Изкуство

  Картини онлайн

  4 години

  "Български картини" предлага голямо разнообразие от картини с маслени бои. В сайта може да разгледате богатия каталог и директно да поръчате. Творбите са дело на български художници и са оригинали.

 • Изкуство

  Репродукции на Винсент Ван Гог

  4 години

  Посетете нашият сайт www.Printovete.com където ще откриете всевъзможни репродукции на картини! Използваме качествени мастила за прин върху канаваца за най-известните репродукции на Ван Гог.

 • Изкуство

  Рамки за картини Варна

  4 години

  Арт център "Мистрал" предлага на вниманието на всички ценители на изобразителното изкиство, богато разнообразие на рамки за картини. Изберете от над 200 модела и направете завършен вида на творбите си. Рамките може да бъдат изработени от дърво или пластмаса, по индивидуални размери на клиента. Ако нямате възможност да посетите галерията, разгледайте каталога на сайта http://www.mistral-fof.com/ и направете запитване там.

 • Изкуство

  Маслени картини

  4 години

  Онлайн галерия "Български картини" Ви предлга творби, рисувани с маслени бои от родни художници. Чрез сайта може да закупите оригинални картини и репродукции. Информацията се обновява регулярно затова може да разчитате, че творбата, която сте си избрали е налична.

 • Изкуство

  светеща боя за бодиартсветеща боя за бодиарт

  4 години

  http://www.sveteshtiboi.com Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и да я отдава в тъмното във вид на светене.

 • Изкуство

  светеща боя за бодиартсветеща боя за бодиарт

  4 години

  сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269 Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност. Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.

 • Изкуство

  светеща боя за бодиартсветеща боя за бодиарт

  4 години

  сайт www.sveteshtiboi.com тел. 0879045269 Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и да я отдава в тъмното във вид на светене.

 • Изкуство

  Продавам дипломи

  5 години

  Продавам дипломи за средно и висше образование. Достъпни цени. Експресна и качествена изработка. Коректно обслужване. 100% безпроблемност при използване. [email protected]

 • Изкуство

  гоблени

  5 години

  Продавам гоблени с ДПС конци.Цена по договаряне. тел: 0889 17 29 67

 • Изкуство

  Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-ProВидео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro

  5 години

  Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv

 • Изкуство

  Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-ProВидео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro

  5 години

  Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv

 • Изкуство

  Цифровое пианино - акустического пианино. Музыкальные инструменты!

  5 години

  Цифровое пианино - акустического пианино. Музыкальные инструменты! Вы можете заказать необходимый инструмент - Мы доставим! Acustico - предназначена для Вас! Болгария София улицы: ."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” / e-mail: [email protected] , www.acusticobg.com www.digitalpianobg.com , Skype: acustico.bg тел: 02/8914053 , моб.тел. 0887514046 гр.София ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” / [email protected] , www.acusticobg.com 02/8914053 , 0887514046

 • Изкуство

  ИкониИкони

  5 години

  Реплики на православни икони. Изкуствено състарени. Ефектна ретро визия.

 • Изкуство

  Platnata.com : Маслени картини на добри цени

  5 години

  Ако усещате че домът ви има нужда от обновяване,защо не пробвате да сложите нови картини? Платната които ние предлагаме са нарисувани с качествени маслени бой и изпънати върху дървени рамки!

 • Изкуство

  Ръчно изработени сувенири, картички и подаръци от Craftmechti.comРъчно изработени сувенири, картички и подаръци от Craftmechti.com

  5 години

  В онлайн магазина craftmechti.com може да откриете ръчно изработени сувенири, картички, покани и подаръци, създадени специално за ценителите на нестандартните продукти. Ако Вие самите имате желанието да създадете нещо уникално и неповторимо, то в сайта може да намерите различни инструменти и материали, необходими за Вашето творение. В онлайн магазина се предлагат акрилни бои, дизайнерски хартии и картони, инструменти и пособия, картонени кутийки, контури за декорация, куилинг техника, лепила, панделки, материали за декупаж и много други пособия, чрез които можете да сътворите уникални неща и да ги подарите на любимите хора за специален повод. Продуктите, които се предлагат в онлайн магазина ще внесат красота и уют във Вашето ежедневие и в това на Вашите близки хора. За повече информация посетете - http://craftmechti.com/

 • Изкуство

  икони

  5 години

  Рисуване на икони с перфектно качество по поръчка

 • Изкуство

  коне-картини

  5 години

  Рисуване на картини на коне по поръчка

 • Изкуство

  коне-картиниконе-картини

  5 години

  Рисуване на картини на коне по поръчка

 • Изкуство

  Рисувам картини по поръчка

  5 години

  Рисувам картини по поръчка на всякаква тематика-портрети по снимка,пейзажи и др Цени по договаряне Направете своя най-ценен подарък на високо ниво и достъпни цени

 • Изкуство

  Napred.BG downloader за Vbox7 !

  6 години

  Трябва ви Vbox7 ? Имате възможността да съберете информация за Vbox7 . Vbox download на клипове и песни ще намерите тук .

 • Изкуство

  При нужда от изработка на плакати

  6 години

  Настоявате бързо да откриете добра компания за печатане на всякакви рекламни плакати? Реклама-Варна ЕООД предлага различни рекламни продукти и услуги- плакати печатане

 • Изкуство

  Медни икони, ръчна изработка - Oreshak.bgМедни икони, ръчна изработка - Oreshak.bg

  6 години

  В сайта – oreshak.bg може да откриете ръчно изработени медни икони на Св. Богородица, Рождество Христово, Св. Георги, Св. Мина, Св. Никола, Св. Димитър, Св. Иван Рилски, Св. Константин и Елена, както и медни пластики на Васил Левски, Богинята Деметра, Богинята Диана и други. Всички икони са ръчно изработени от мед като релефно копие на оригинала от средните векове. Дъската на медните икони е произведена в село Орешак, медната част е изработена от фирма Леонардо - основана от Стефан Георгиев, който се занима с това от 1967 г. Към всяка икона получавате и сертификат за нейната оригиналност. Повече информация за иконите, може да получите на следната страница - http://oreshak.bg/Ikoni

 • Изкуство

  Слушай радио онлайн.

  6 години

  Трябва ви Radio Energy online? Можете да откриете сведения за Radio online. Погледнете нашата информационна страница за Радио онлaйн.

 • Изкуство

  MP3 музика

  6 години

  Елате на нашата тематична страница за музикални хитове. Трябва ви информация мп3? Предлагаме ви да намерите информация за MP3 музика на нашата уеб страница.

 • Изкуство

  продавам изгодно маслена картина и стативпродавам изгодно маслена картина и статив

  7 години

  продавам маслена картина закупена от антиквариат рисувана върху платно-без автограф-комплект със статив-идеално състояние рамката на картината и статива не са лакирани естествени форми на дървото-цена сто и петдесет лева град габрово-размери 56/46-рамка 65/56