Обучение Показва

 • Обучение

  Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАКурс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

  1 месец

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател, ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846 http://cpopartners.bg/ Цена – 350 лева

 • Обучение

  Курс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение  ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАКурс “Вътрешни ВиК мрежи” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

  3 месеца

  Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност: Вътрешни ВиК мрежи - по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Водопроводчик, химическата промишленост, Каналджия, момнтьор, водопроводни тръби, Водопроводчик по поддръжка на водопроводните съоръжения в метрополитен, Работник, поддръжка на сгради ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846 http://cpopartners.bg/ Цена – 350 лева

 • Обучение

  Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАKурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

  3 месеца

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна, Служител, рецепция в хотел, Рецепционист. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846 http://cpopartners.bg/ Цена – 650 лева

 • Обучение

  Курс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАКурс “Камериер” - Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

  3 месеца

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “КАМЕРИЕР”, специалност: „ХОТЕЛИЕРСТВО“ Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: главен камериер / камериерка в хотел, камериер / камериерка, управител на хижа ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846 http://cpopartners.bg/ Цена – 300 лева

 • Обучение

  Курс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНАКурс „Строително тенекеджийство” Дистанционно обучение ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

  3 месеца

  Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО - професия “СТРОИТЕЛ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Тенекеджия, довършителни работи в строителството, работник поддръжка на сгради, строител на жилища. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846 http://cpopartners.bg/ Цена – 350 лева

 • Обучение

  Бизнес английски- ПЪРВО нивоБизнес английски- ПЪРВО ниво

  5 месеца

  Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи . Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader – Elementary . Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника . Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци. За повече информация : тел. 0878 467 429 Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school

 • Обучение

  Курс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучениеКурс „Вътрешни облицовки и настилки” Дистанционно обучение

  9 месеца

  Курс за придобиване на професионална квалификация за специалност ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ - професия “СТРОИТЕЛ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Мозайкаджия, работник – облицовки и настилки, паркетчия, шпакловчик, работник - изолация, работник – ремонт на топлинна изолация, работник строителна изолация, хидроизолаторчик, работник поддръжка на сгради, строител на жилища. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300 http://cpopartners.bg/ Цена – 350 лева

 • Обучение

  Неделен курс по италиански език – първо ниво

  10 месеца

  Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с продължителност 50 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало : 30.04.2017 Цена: 200 лева. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време. Допълнителна информация и записване: Учебен център Орбис ул. Мизия N19 Тел.: 02/8438363 и 0898714456 e-mail:orbis@abv.bg http://www.orbis-school.com

 • Обучение

  Бизнес английски- ПЪРВО нивоБизнес английски- ПЪРВО ниво

  11 месеца

  Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи . Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader – Elementary . Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника . Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци. За повече информация : тел. 0878 467 429 Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school

 • Обучение

  Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещиВечерен курс по бразилски португалски за начинаещи

  1 година

  Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 21.06.2016г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение. Допълнителна информация и записване: Учебен център Орбис ул. "Мизия" N19 Тел.: 02/8438363 и 0898714456 e-mail:orbis@abv.bg http://www.orbis-school.com

 • Обучение

  Френски език за средно напредналиФренски език за средно напреднали

  1 година

  Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 14.06.16г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение. Допълнителна информация и записване : Учебен център Орбис Ул. „Мизия “ № 19 Тел. 02/8438363 и 0898714456 e-mail : orbis@abv.bg http://www.orbis-school.com

 • Обучение

  КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за средно напредналиКУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за средно напреднали

  1 година

  Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, ниво В1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от 10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало – 23.04.2016г. Допълнителна информация и записване: Учебен център Орбис Ул. „Мизия” 19 Тел. 02/ 8438363 и 0898714456 e-mail : orbis@abv.bg http://www.orbis-school.com

 • Обучение

  Френски език - Индивидуално обучениеФренски език - Индивидуално обучение

  1 година

  За повече информация: тел. 0878 467 429 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено плащане. Цена 10 лева на учебен час За повече информация: тел. 0878 467 429 Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool

 • Обучение

  Болгарский язык для иностранцевБолгарский язык для иностранцев

  1 година

   За повече информация :. Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1 Телефон за контакти :0878 467 429  e-mail: abilityschool@gmail.com  http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для русскоговорящих . Обучение проводится  на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта (С2). Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на болгарском . В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с особенностями, нравом и бытом болгарского народа. Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют другое значение. На  курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде. Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.  Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого лексико-грамматического и фонетического материала .  Обучение предусматривает комплекс аспектов: Грамматика Фонетика Практика речи Чтение Аудирование При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время. Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка: общий курс болгарского курс делового болгарского разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком . Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца). По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов. Учебные пособия входят в цену курса обучения. Подробную информацию Вы можете получить : тел. 0878 467 429 Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 e-mail: abilityschool@gmail.com www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool

 • Обучение

  Бизнес английски- ПЪРВО нивоБизнес английски- ПЪРВО ниво

  1 година

  За повече информация : тел. 0878 467 429 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи . Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader – Elementary . Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника . Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци. За повече информация : тел. 0878 467 429 Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 e-mail: abilityschool@gmail.com http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool

 • Обучение

  Нова начинаеща група за народни танци и хора (хорца) в центъра на София от 09.02.2016г. и попълване на групите за среднонапреднали и напредналиНова начинаеща група за народни танци и хора (хорца) в центъра на София от 09.02.2016г. и попълване на групите за среднонапреднали и напреднали

  2 години

  За желаещите,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО записване на: e-mail: ax_bg@abv.bg, чрез лично съобщение в страницата ни във фейсбуук: http://www.facebook.com/pages/AX-sports/252934374814574 или чрез контактната форма в сайта: www.ax-bg.com, като трябва да е написано две имена, тел.за връзка и за коя група се записва Тел. за допълнителна информация: 0888 391 240 Велислав Целта ни е предимно да се забавляваме и смеем :-) А ако сте танцували вече, дори и мнооооого отдавна или пък не ви е харесало, там където досега сте танцували, заповядайте при по-напредналите, повечето хорца ги играем по различен начин, така че смятаме, ще ви е интересно. Такси: 8 ПОРЕДНИ посещения 40 лв. 8 НЕпоредни посещения, в рамките на два месеца - 50 лв., единично посещение - 7 лв. Място за провеждане - Физкултурният салон на 134 СОУ "Димчо Дебелянов" на ул. Пиротска 78 - гр. София Репетициите ще са: НОВА ГРУПА НАЧИНАЕЩИ: Вторник и четвъртък от19:15 до 20:15ч. - в началото може да си позволим да репетираме и до 20:45, докато обявим прием на нова група. ГРУПА СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ: Понеделник и сряда от 20:00 до 21:15ч. НАПРЕДНАЛИ: Понеделник - от 18.30 до 20:00ч. Сряда - от 19.00 до 20:00ч. Традиционно правим 2 уъркшопа годишно съвместно с други групи, където се забавляваме и учим нови хорца. Също така се изявяваме и по фестивали в страната и при желание ще започнем и в чужбина. Вече направихме доста събития и съчетахме, успешно хорцата с екстремните спортове и туризма + редовните кръчми с надигравания и смятаме да продължим да го правим! Стига сте се излагали по сватби, нови години, диско и ХОРОтеки...........

 • Обучение

  Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуалноАнглийски, немски , френски , руски- групово и индивидуално

  2 години

  За повече информация :. Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1 Телефон за контакти :0878 467 429  e-mail: abilityschool@gmail.com  http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool    Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива. Подготовка за сертификати .  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца /неинтензивен курс/, 1 месец /интензивен курс/           Тестът за определяне на нивото е безплатен. Цена от 100 лв.  на ниво. Посещенията са -       2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък -       съботно-неделен вариант. Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се. Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително съставен учебен план.                                          Предлагаме -  съвременно оборудвани учебни зали, -       квалифицирани преподаватели  -       -отлични възможности за обучение -       Удостоверение за покрито ниво Безплатни тестове  ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.:  0878 46 74 29 ,  e-mail: abilityschool@gmail.com Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool

 • Обучение

  Уроци по улични танци.Уроци по улични танци.

  3 години

  Уроци по улични танци. Нашият стил е завладян от свободата и възможноститие, които града ни дава. Категорията Street dance (уличен стил) ни позволява да смесваме техниката на танца с чувствата на всеки един от нас и вас! Нашите занятия са отворени както за напредлани, така и за начинаещи танцьори. Ако ти търсиш нови изживавания, ако си човек на изкуството, ако искаш да покажеш кой си, ако искаш на кажеш нещо, то “Зала Едно” и “New eX” ти дават тази възможност! Вратите ни са отворени, а подът е готов за всеки начинаещ или напреднал, на възраст между 13 и 18 години! Най-хубавото е, че ще използваме всяка емоция за мотивация, а всяко леко залитане, ще стане част от любимия ти танц! 0899870330 http://zala1.com/streetdance/

 • Обучение

  УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯУСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ

  4 години

  УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ: - Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане; - Обучение в малка група; - Осигурени учебни материали; - Преподаване на целия материал за матура; - Запознаване с критериите за оценка; - Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове; - 50 астрономически часа за работа с преподавател; - 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове; - записването е възможно по телефона. СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!

 • Обучение

  Курс по Английски език 2-ниво ( А2-В1) ! Стартира скоро!Курс по Английски език 2-ниво ( А2-В1) ! Стартира скоро!

  4 години

  Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. Заповядайте! Очакваме Ви на адрес: град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468 E-mail: cambridge_center@abv.bg уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg

 • Обучение

  Английски език за хотелиерствотоАнглийски език за хотелиерството

  4 години

  АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията си. Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви. Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност. И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което сте научили. Малки групи (от 3 до 5 човека). Цена 90 лв. Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици). Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час. Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на някой от посочените телефони) Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков център „Релена-92”. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.

 • Обучение

  Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.

  5 години

  Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали. ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист. Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се превърне ученето от скучно в увлекателно занимание. Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена. И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което сте научили. Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност. При обучението се използват много нагледни средства. Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента. Цена 170 лв – 1, 2, 3 ниво; 220 лв – 4 и 5 ниво Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни). Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час за 1, 2, 3 ниво; 12 лв на учебен час за 4 и 5 ниво Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков център „Релена-92”. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.

 • Обучение

  Английски език – помощ за училищеАнглийски език – помощ за училище

  5 години

  Английски език – помощ за училище Индивидуални уроци – 9 лв. на час. Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29 до хотел „Лайпциг“ /бул.Руски/. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа

 • Обучение

  Английски език за медицински сестриАнглийски език за медицински сестри

  5 години

  АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА Вие сте медицинска сестра, която желае да научи английски, за да работи в чужбина. Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви. Английски за медицински сестри по учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS. Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност. Наистина конкурентни цени. И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което сте научили. При обучението се използват съвременни средства. Малки групи (от 3 до 5 човека). Цена 200 лв. Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа. Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час. Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на някой от посочените телефони) Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков център „Релена-92”. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.

 • Обучение

  Английвски език - практически курсАнглийвски език - практически курс

  5 години

  Английски – практически курс. ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност. Бързи резултати - практическо приложение Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват ефективно. Само за шест седмици действително ще говорите на английски. Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане. При обучението се използват много нагледни средства. Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента (от почти начинаещи до средно напреднали). Цена 140 лв. Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни). Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час. Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на практически английски в езиков център „Релена-92”. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.

 • Обучение

  Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.

  5 години

  Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали. ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист. Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се превърне ученето от скучно в увлекателно занимание. Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена. И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което сте научили. Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност. При обучението се използват много нагледни средства. Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента. Цена 170 лв – 1, 2, 3 ниво; 220 лв – 4 и 5 ниво Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни). Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час за 1, 2, 3 ниво; 12 лв на учебен час за 4 и 5 ниво Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков център „Релена-92”. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: info@relena92.com skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.

 • Обучение

  Курсове за кандидат-студенти по Английски езикКурсове за кандидат-студенти по Английски език

  5 години

  Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната. Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по: Български език и Литература Математика География История Биология Химия Английски език Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на образователни услуги в България. НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА. ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети) І вноска: 285 лв. – до 10 септември ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език) І вноска: 310 лв. – до 10 септември ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари Цената включва занимания по избрания предмет (септември - май) помагала и материали по избрания предмет тестове по време на курса контролни изпити пробни изпити проверка на домашни работи РОДИНА - България За контакт с нас: гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74 от 10:00 до 19:00 часа Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730 E-mail: kursovete@gmail.com Уеб сайт: http://www.kursovete.com

 • Обучение

  РЕШАВАМ ЗАДАЧИ,ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ И УРОЦИРЕШАВАМ ЗАДАЧИ,ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ И УРОЦИ

  5 години

  РЕШАВАМ ЗАДАЧИ, УРОЦИ, КУРСОВИ РАБОТИ по средна и висша математика. Симплекс метод, макроикономически анализ и прогнозиране теории на : игрите, масовото обслужване, вероятностите статистика. тел.: 052-738090; GSM:0897-477-455; www.zadachite.net или www.zadachite.com; Skype ID: zadachite.com ; www.Facebook.com/zadachite;

 • Обучение

  Решавам задачи

  6 години

  РЕШАВАМ ЗАДАЧИ,ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ И УРОЦИ, КУРСОВИ РАБОТИ по средна и висша математика. Симплекс метод, макроикономически анализ и прогнозиране теории на игрите, масовото обслужване, вероятностите статистика. тел.: 052-738090; GSM:0897-477-455; www.zadachite.net или www.zadachite.com; Skype ID: zadachite.com ; www.Facebook.com/zadachite

 • Обучение

  Курс по английски – 1-во ниво – 180лв. (пролетно намаление)Курс по английски – 1-во ниво – 180лв. (пролетно намаление)

  6 години

  Пролетното намаление на курс по английски език в образователен център Инглиш Експлорър. При нас ще получите специално отношение, поднесено в уютната и приветлива обстановка. Обадете се сега и се възползвайте от намалението! Курсът започва на 18-ти Април. Ако желаете да започнете веднага, можете да се възползвате от пролетното ни намаление - 40%, за индивидуално обучение. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ? 7– 9 седмици КЪДЕ В СОФИЯ? - на удобно място – В Лозенец - между София Сити Център и Спортен комплекс Спартак (НДК). За ваше удобство в близост има 2 безплатни паркинга. ЦЕНА ? 1 ниво – 180лв. Цената е крайна! В цената са включени учебните материали . Контакти: Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35 Skype: english.explorer e-mail: info@english-explorer.eu

 • Обучение

  Професионален курс за офис-асистент!Професионален курс за офис-асистент!

  6 години

  ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА-организира професионален курс офис-асистент.Обучението включва:машинопис със специална програма;работа с WORD и оформяне на различни административни документи, писма;работа с EXCEL и създаване на таблици,ведомости за заплати,калкулации и др.;попълване на приходни и разходни ордери на компютър,работа със складова и фактурираща програма;работа с Интернет и електронна поща.Обучението се провежда в малки групи 4-6 човека и се работи с индивидуален подход към всеки курсист, спрямо неговата професионална насоченост.Курсовете се провеждат в удобно за вас време.Издаваме легитимен сертификат за завършеното обучение.Заповядайте при нас на (главната)ул.”Княз Александър Батенберг”№17-Пловдив,тел.:032/26-34-42; 0895/62-24-73 /срещу търговски комплекс Екселсиор/,e-mail: nauka_pld@abv.bg skype: center.nauka

 • Обучение

  English Explorer обявява зимно намаление за курс по английски - 180 лв.

  7 години

  Наближава крайният срок за записване за вечерен курс по английски език първо ниво - 180 лв. (2-месечен, с 2 посещения в седмицата) За повече информация и записване: SKYPE: English.Explorer или по телефона: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35 КЪДЕ В СОФИЯ? - Уютният център на English Explorer се намира в Лозенец до София Сити Център (НДК). За вашето удобство в близост има 2 безплатни паркинга. КАКВИ КУРСОВЕ ПРЕДЛАГАМЕ? - Английски език за "големи" хора. Вечерни, съботно-неделни и седмични. Графикът на курсовете е "еластичен" и съобразен с вашето време. КОГА ЗАПОЧВАМ ДА УЧА ПРИ ВАС? - Обадете се веднага и ще определим ниво подходящо за вас. Преподавателите са високо квалифицирани, с уникален подход и изключително симпатични. За повече подробности, моля свържете се с нас на: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35 (работно време от 8:00-21:00 - всеки ден)