Обучение Баня

 • Обучение

  Аз мога повече - доставчик на услугаАз мога повече - доставчик на услуга

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога - доставчик на обучениеАз мога - доставчик на обучение

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога повече - английски езикАз мога повече - английски език

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога - английски езикАз мога - английски език

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна