Обучение Лъки

 • Обучение

  Доставчик на обучение - Аз мога повечеДоставчик на обучение - Аз мога повече

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. За повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Доставчик на услуга - Аз могаДоставчик на услуга - Аз мога

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Английски език - Аз мога повече

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Английски език - Аз мога

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Онлайн обучение - доставчик на обучение - Аз мога повече

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт",код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. За повече информация посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html

 • Обучение

  Дистанционно обучение - английски език - Аз мога

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна или посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html

 • Обучение

  Онлайн обучение - английски език - Аз мога повече

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Свържете се с нас на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна или посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html

 • Обучение

  Дистанционно обучение - английски език - Аз мога

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Повече информация на сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html