Обучение Плевен

 • Обучение

  КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучениеКУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение

  1 година

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 650 лева

 • Обучение

  Курс „Електротехник” - дистанционно обучениеКурс „Електротехник” - дистанционно обучение

  1 година

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 400 лева

 • Обучение

  Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучениеКурс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение

  1 година

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност: „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда. Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация – https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен управител, Сервитьор. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/ Цена – 350 лева

 • Обучение

  Курс „Електротехник” - дистанционно обучение

  1 година

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 400 лева

 • Обучение

  КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение

  1 година

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 650 лева

 • Обучение

  КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение

  2 години

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност “Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация. Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията /специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 650 лева

 • Обучение

  Курс „Електротехник” - дистанционно обучение

  2 години

  Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. • Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време. • Обучавате се без да се откъсвате от работа. След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798 Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160 http://cpopartners.bg/ Цена – 400 лева

 • Обучение

  Подготовка за матура по математикаПодготовка за матура по математика

  5 години

  ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време. Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от стандарния подход при посещение на курс. Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити. Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки. Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“ Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!

 • Обучение

  Индивидуални уроци по български за кандидат -студентиИндивидуални уроци по български за кандидат -студенти

  5 години

  Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти Цена – 12 лв. на час Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29 / сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“. За пълна информация: посетете www.relena92.com позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802; Пишете на e-mail: [email protected] skype: relena92eood Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет). Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа „Релена -92“ ЕООД

 • Обучение

  ОБУЧЕНИЕ ПО ARCHICAD - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОДОБУЧЕНИЕ ПО ARCHICAD - ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД

  6 години

  ArchiCAD е програма за архитектурно моделиране и проектиране. ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА – Пловдив организира професионален курс по ArchiCAD за начинаещи и напреднали специалисти. След обучението ще можете да чертаете строителен план, да изготвите чертежи за конкретна сграда, да моделирате детайли, да представите общ изглед. Пълната Информация може да видите на www.centernauka.alle.bg. Заповядайте при нас! Гр. Пловдив на (главната) ул.”Княз Батенберг”№17; / с/у ТЦ Екселсиор/; тел: (032) 263442; 0895/622473; e-mail: [email protected]

 • Обучение

  ФРЕНСКИ ЕЗИК за всички - разговорен, работен, литературенФРЕНСКИ ЕЗИК за всички - разговорен, работен, литературен

  7 години

  ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА предлага много добро обучение по френски език за начинаещи или напреднали по оригиналната френска система CAMPUS! Работим в малки групи oт 5-6 човека с индивидуален подход към всеки. Внимателен, високо квалифициран преподавател с френска филология. Легитимен сертификат за завършен курс. Предлагаме система за отстъпки,а също и възможност за разсрочено плащане! Заповядайте при нас на (главната) ул.”Княз Александър Батенберг”№17–Пловдив,тел:032/263442; 0895/622473 /срещу Търговски комплекс Екселсиор/, e-mail: [email protected], skype: center.nauka

 • Обучение

  НАРОДНИ ТАНЦИ КОМУДАРА начинаещи

  7 години

  ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "КОМУДАРА" .КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ ИМЕТОДИЙ-1928" с.Търнене ПРОВЕЖДА РЕПЕТИЦИИ В САЛОНА НА ПОЩАТА Ж.К.СТОРГОЗИЯ ГР.ПЛЕВЕН, ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18,30 ЧАСА.. ЗАПОВЯДАЙТЕ ДАСЕ ПОВЕСЕЛИТЕ телефон за контакти: тел. 088/513-04-14; тел. 0878/107-917

 • Обучение

  НАРОДНИ ТАНЦИ

  7 години

  КЛУБ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ ИМЕТОДИЙ-1928" с.Търнене ПРОВЕЖДАРЕПЕТИЦИИ В САЛОНА НА ПОЩАТА Ж.К.СТОРГОЗИЯ ГР.ПЛЕВЕН, ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18,30 ЧАСА. ЗАПОВЯДАЙТЕ ДАСЕ ПОВЕСЕЛИТЕ И ДА ПОВДИГНЕТЕ ДУХА И НАСТРОЕНИЕТО СИ! .телефон за контакти: 088/513-04-14

 • Обучение

  CAE (Certificate in Advanced English). - Индивидуални уроциCAE (Certificate in Advanced English). - Индивидуални уроци

  7 години

  CAE (Certificate in Advanced English). - Индивидуални уроци Един от най-популярните и престижни сертификати в цял свят. БЕЗСРОЧНА ВАЛИДНОСТ. Приравнен към Общата Европейска Езикова Рамка. Обучението следва формата на изпита, като където е необходимо, се отработват пропуски в индивидуалните познания на курсиста.   Преподавателка с дългогодишен опит. 15 лв/учебен час. Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29 до хотел „Лайпциг“ /бул.Руски/. За контакт; тел.: 032/587938; 0888365338

 • Обучение

  НАРОДНИ ТАНЦИ

  8 години

  КЛУБ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1928" С.ТЪРНЕНЕ ОТВАРЯ ВРАТИ В ГР.ПЛЕВЕН! ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА СЕ НАСЛАДИ НА НАРОДНАТА МУЗИКА, ДА ПОИГРАЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА. ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИТЕ И ДА ПОВДИГНЕТЕ ДУХА И НАСТРОЕНИЕТО СИ.НАЧИНАЕЩА ГРУПА.В САЛОНА НА ПОЩАТА В Ж.К. СТОРГОЗИЯ,В ГР.ПЛЕВЕН. РЕПЕТИЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18,30 ЧАСА телефон за контакти : тел.0878/107917; тел. 0885130414

 • Обучение

  народни танци

  8 години

  КЛУБ ПО НАРОДНИ ТАНЦИ КЪМ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1928" С.ТЪРНЕНЕ ОТВАРЯ ВРАТИ В ГР.ПЛЕВЕН! ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ ДА СЕ НАСЛАДИ НА НАРОДНАТА МУЗИКА, ДА ПОИГРАЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТТА. ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИТЕ И ДА ПОВДИГНЕТЕ ДУХА И НАСТРОЕНИЕТО СИ.НАЧИНАЕЩА ГРУПА.В САЛОНА НА ПОЩАТА В Ж.К. СТОРГОЗИЯ,В ГР.ПЛЕВЕН. РЕПЕТИЦИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕКИ ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 18,30 ЧАСА телефон за контакти : тел.0878/107917; тел. 0885130414