Обучение София, ж.к. Надежда

  • Обучение

    Индивидуални уроци по математика

    7 години

    Индивидуални частни уроци по математика. Уроците се провеждат в ж.к. Надежда. Системна или еднократна помощ за преодоляване на трудности и явяване на изпити. Цената е 18 лв. за астранамически час, а продължителността на учебния час определяте Вие. Тел. за контакти 0896646195, Тереза Минкова