Обучение Тетевен

 • Обучение

  Аз мога повече - английски език

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. За повече информация посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се обадете на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога повече - доставчик на обучение

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. За повече информация посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се свържете с нас на телефони; 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога - доставчик на услуга

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Посетете сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html или се обадете на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна

 • Обучение

  Аз мога - английски език

  6 години

  Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление. Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи. Информация на сайта: www.e-obuchenie.bg/az_moga_poveche.html