Обучение Курсове IELTS

  • Обучение

    Подготвителен курс за IELTS - The Passionate ShepherdПодготвителен курс за IELTS - The Passionate Shepherd

    5 години

    The Passionate Shepherd предлага курс IELTS за академичния модул на изпита IELTS. Курсът IELTS цели: - да запознае кандидатите със структурата и формата на изпита; - да се научат техники и стратегии за критично четене в психометрични тестове; - да се разгледат различни теми, включени в IELTS Speaking и IELTS Writing; - да се развият умения за логично мислене и изказ, аргументация и реторика; - да се добият умения за ясно, сбито и точно изразяване по същество при описание на графики, таблици и диаграми; - да формулират и защитават позиция и мнение както при есетата с дискурсивен фокус, така и при аргументативните есета; - от областите психология, бизнес, околна среда, биология, физика, астрономия, геология, история, философия, социални изследвания; Всички курсисти ползват материалите, пробните тестове и IELTS writing samples безплатно. Групите са организирани според таргет банда на кандидатите: IELTS 6, IELTS 7, IELTS 8. Часовете се провеждат само на английски език в центъра на ул. Алабин 10Б. За записване и допълнителна информация: г-жа А. Димитрова, тел. 0882426255, 0899179613; [email protected] www.passshep.com/курс-IELTS.html