Обучение Образователен център Пловдив

  • Обучение

    Образователен център Пловдив

    1 година

    Образователен център за обучение в чужбина С&А е организация, създадена с цел да удовлетвори стремежа на желаещи кандидати към получаване на по - добро образование в чужбина и усъвършенствуване на езиковите познания.