Продава МВЕЦ

  • Продава

    БИЗНЕС -  Проект-Малка Водна Електрическа ЦентралаБИЗНЕС - Проект-Малка Водна Електрическа Централа

    8 години

    БИЗНЕС - Проект-Малка Водна Електрическа Централа-„ Луда река”, Находящ се в България- регион Петрич, 750КW - мощност, с готови документи на ниво актуализирано разрешение за водоползване от басейнова дирекция и краен срок за строителство 31.12.2010г, Разрешение за строеж от юни 2006г, заедно със земя/терен/ 1000кв.м. –на 60м от асфалтов път. Проекта е одобрен от всички институции касаещи дейноста и готов за строеж.При интерес-писмо за инвестиционно предложение с представяне на фирма. Цена- 225000евро