Продава ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА И ОБОР

  • Продава

    ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЯРНА – В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛЕЯРНА – В ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ

    8 години

    ТОКОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ПТ-250 към ПИ 2-250 ЕЛЕВАТОР ДРОБОМЕТНА МАШИНА КОЛЕРГАНГ-МАЛЪК КОЛЕРГАНГ – ГОЛЯМ ПЕЩ ЗА ТОПЕНЕ НА МЕТАЛИ ПИ 2-250 ПЕЩ ЗА ТОПЕНЕ НА МЕТАЛИ ПИ 2-250/А/ БОРМАШИНА ПН 161 ШМИРГЕЛ – СТАЦИОНАРЕН ШТВ 200 ШМИРГЕЛ – СТАЦИОНАРЕН ШТВ 400 МЕТАЛНИ КАСИ – КОМПЛЕКТ – РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ ДЪРВЕНИ КАСИ – КОМПЛЕКТ – РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ ШЛОСЕРСКА СТИСКА ВЕЗНА – МАЛКА – С КОМПЛЕКТ ТЕГЛИЛКИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0888620084 ИЛИ 0676/74311