Продава вино

  • Продава

    Българско вино ООД

    6 години

    Винарски комплекс Medi Valley се състои от модерна винарска изба и 420 дка лозови масиви засадени основно със сортовете Шардоне, Траминер, Каберне Совиньон и други. Избата разполага с отделението за първично винопроизводство, покрито отделение за съхранение, обработка и стабилизация на вината, подземна част с с изба за стареене и отлежаване на вината. http://www.medivalleywinery.com