Работа От всички населени места в България

  • Работа

    Дистрибутор на хранителни добавки

    8 години

    Дистрибутор на хранителни добавки АкваСорс. Заплащането е процент от продажбите и процент от оборота. Работи се по методите на мрежовият маркетинг (МЛМ). www.mlmbiznes.com