Стоки за дома Пречиствателни станции

  • Стоки за дома

    Пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner®Пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner®

    6 години

    "BIO CLEANER" е пречиставателна станция за отпадъчни води, която не изисква никаква поддръжка. Технологията е чист аеробен процес, при който не се добавят никакви консумативи. Компактни са и не заемат пространство. Пречиствателни станции "BIO CLEANER" модели от "BC-4" до "BC-25" са подходящи за еднофамилни къщи като може да се поставят отделно за всяка къща или при комбинация от няколко къщи, да се поставя от по-големите размери. Могат да бъдат инсталирани както в септични ями, така и в самите къщи, защото нямат никаква миризма. Тези пречиствателни станции притежават всички необходими сертификати както за материалите, от които са произведени, така и за технологията на пречистване.Технология BIO CLEANER е патентована на три континента и е най-добрата технология на българския пазар. За повече информация: http://hg-sons.com/