Събития Цялата страна

 • Събития

  Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!

  2 месеца

  Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.

 • Събития

  Инвестиции и Бизнес в БолгарииИнвестиции и Бизнес в Болгарии

  1 година

  БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД- это частная фирма, специализированная в оказании помощи международным компаниям, инвестиционным фондам, финансовым институтам, венчурным компаниям, фондам прямых инвестиций. БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ помогает инвесторам увеличить свои капиталы и извлечь выгоду для себя от болгарского бизнеса и болгарской экономики путем инвестирования или полностью приобретения недавно созданных частных предприятий разных размеров с успешными финансовыми результатами и большим потенциалом в перспективных секторах. БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ предоставляет расширенные услуги после сделки, гарантируя плавный переходный процесс, защищая интересы инвестора, сосредоточивая его внимание на улучшение бизнеса, операционной эффективности и снижения рисков. Больше о фирме БЕНЕФИТ БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ ЕООД на сайте фирмы - http://www.bbconsult.bg/инвестиции-в-болгарии

 • Събития

  Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .

  2 години

  ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност ! Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие ! Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната . Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа . Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем ! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба . Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма : ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ! Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката . НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ ! ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ..... Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение ! Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ ! гр.Велико Търново ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов http://noveconsultvt.blogspot.com

 • Събития

  Шест момичета натуралиски търсят приятели!Шест момичета натуралиски търсят приятели!

  2 години

  Ние сме шест момичета натуралиски - студентки по медицина. Обичаме излетите сред природата и разкрепостените компании. Не желаем дългосрочни връзки и обвързване. Контактуваме само с хора избрани от нас, само по скайп и само с включена камера.

 • Събития

  ФОЛКЛОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ВАШETO ФИРМЕНО ПАРТИФОЛКЛОРНИ ПРОГРАМИ ЗА ВАШETO ФИРМЕНО ПАРТИ

  7 години

  Питате ли се какво е подходящо, за да бъде още по-празнично настроението по време на коледното Ви парти? Има едно нещо, което всички биха оценили подобаващо в този празничен ден. И това е нашият, БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР. Ние от Фолклорна Формация „ГЛАГОРЦИ” имаме удоволствието да обявим сезона на фолклорните програми и изяви за Коледните и Новогодишни празници за 2011 г. Ако сте решили да предложите нещо уникално и българско като емоция на Вас и Вашите гости, ние сме насреща с атрактивни предложения за незабравимо и различно прекарване на този празник. Ето какво Ви предлагаме като фолклорна изява за Вашето корпоративно или фирмено парти. ФОЛКЛОРНИ МУЗИКАЛНО-ТАНЦОВИ ПРОГРАМИ • Фолклорна танцова програма - Фолклорната програма включва танци от различни етнографски области – шопски, тракийски, добруджански, северняшки и македонски. Танците се изпълняват във вариант от 2, 4 или 6-ма танцьори като всеки от танците се изпълнява с традиционните за всеки отделен регион български народни носии. Можете да избирате фолклорната програма във вариант от един или повече танци. • Игри с гостите - Ето тук Ви предлагаме интересни възможности, в които да включим и гостите в играта с танцьорите. Това са несложни, но атрактивни стъпки и танцувални елементи, с цел атракция и забавление за всички присъстващи. Разбира се завършваме с традиционните български хора, в които всеки желаещ може да се включи. • Изпълнение на Народни песни - Предлагаме Ви да се насладите на вълшебния глас на певица или певец, които ще Ви поднесат разнообразни песни от различните региони на България. Най-често изпълненията звучат в блока между танците, които танцьорите представят.

 • Събития

  Кредити за Всеки!

  8 години

  Изпрати SMS с текст TXT KREDIT на номер 18423 и Поискай Кредита,от който имаш нужда Оnline и деноношно на линка,който ще получиш катo обратен смс!