Техника Автомобили

  • Техника

    Устпойство за управление на фароветеУстпойство за управление на фаровете

    8 години

    Предлаганото устройство автоматично изключва фаровете при изключване на двигателя на автомобила и автоматично ги включва при запалване на двигателя. Забравените фарове вече са минало с това устройство, а и глобите за невключени фарове не се отнасят за монтиралите това устройство. Доставя се на адрес с подробно описание за монтаж. Цена : 40 лева + пощенските разходи за изпращане. Заявки на : wbiznes@yahoo.com Гаранция : 36 месеца.