Търговия Козлодуй

  • Търговия

    ПТЗК АугустаПТЗК Аугуста

    4 години

    ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "АУГУСТА" произвежда земеделска продукция като се занимава и стърговия на хранителни стоки. Още обработва и арендува земеделска земя, растениевъдство и животновъдство. Адрес: с.Хърлец, обл.Враца, общ.Козлодуй, 09163223, 09163206.