услуги произовдство

  • услуги

    Опицвет Милк

    5 години

    На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94. ОПИЦВЕТ МИЛК е мандра и предлага висококачествено краве мляко и млечни продукти като сирена, кашкавал. Производството ползва 100% краве мляко. За въпроси и запитвания: http://opitsvet.com, с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94.