услуги Батак

 • услуги

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

  4 години

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема част от Западните Родопи – попада в териториите на Пазарджик и Батак. Обхваща 10990 хка. с няколко язовира и реки. Област, идеална за риболов, спорт или екотуризъм, фотолов и реален лов, пълноценна почивка или разходка. Климатът е с късо и проветриво лято, късна пролет, топла есен и дълбока зима. В „Кемера” и „Дженевра” ще видите истински останки от римско време. В резервата „Дупката” растителните и животински видове са най-разнообразни. Горите са смесени, срещат се много билки. Скокливите диви кози за най-типичното животно, наред с всички останали видове от нашит ширини. За любителите на лова се срещат благороден елен, глухар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, лисица и заек, муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: [email protected]

 • услуги

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

  4 години

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА е разположено в Западните Родопи, обл. Пазарджик и в част от общ. Батак. Простира се на 10 990 хка. и приютява няколко реки и четири язовира. Средата е идеална за спорт, риболов, екотуризъм, лов или фотолов, както и за истинска почивка. За района пролетта е до късно, лятото пък е късо и не е горещо, есента е топла, а зимата е сковаваща, дълга и с дебела снежна пелена. „Кемера” и „Дженевра” са две местности с останки от римски времена. Тук е и защитената местност „Дупката”, резерват към ЮНЕСКО. Растителните и животински видове са повече от разнообразни – дърветата са от широколистни до иглолистни, букет от най-различни билки расте сред топлата трева. Резерватът е населяван от всички характерни за нашите гори животни, скокливите диви кози са най-забележими сред всички, а дивечът е с представители сърна, благороден елен, дива свиня, глухар, дива коза, заек, мечка, лисица, а също и муфлон – един доскоро изчезнал вид. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: [email protected]

 • услуги

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

  4 години

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА е разположено в Западните Родопи, обл. Пазарджик и в част от общ. Батак. Простира се на 10 990 хка. и приютява няколко реки и четири язовира. Средата е идеална за спорт, риболов, екотуризъм, лов или фотолов, както и за истинска почивка. За района пролетта е до късно, лятото пък е късо и не е горещо, есента е топла, а зимата е сковаваща, дълга и с дебела снежна пелена. „Кемера” и „Дженевра” са две местности с останки от римски времена. Тук е и защитената местност „Дупката”, резерват към ЮНЕСКО. Растителните и животински видове са повече от разнообразни – дърветата са от широколистни до иглолистни, букет от най-различни билки расте сред топлата трева. Резерватът е населяван от всички характерни за нашите гори животни, скокливите диви кози са най-забележими сред всички, а дивечът е с представители сърна, благороден елен, дива свиня, глухар, дива коза, заек, мечка, лисица, а също и муфлон – един доскоро изчезнал вид. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: [email protected]

 • услуги

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

  5 години

  "ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири. Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и „Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: [email protected] "

 • услуги

  ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА

  5 години

  "ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири. Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и „Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: [email protected] "