услуги Бургас

 • услуги

  Сатурн 2 ООД

  4 години

  Фирма „Сатурн 2” ООД е специализирана в областта на електроинсталациите, като предлага на своите клиенти проектиране, изграждане и поддръжка на силнотокови и слаботокови електрически инсталации. С извършването на тези услуги, фирмата гарантира качеството на изградените инсталации, както и следгаранционна поддръжка на обслужените обекти.

 • услуги

  Сатурн 2 ООД

  4 години

  Фирма „Сатурн 2” ООД е създадена в края на 1991 год., с основна предмет на дейност – изграждане и ремонт на силнотокова и слаботокови електрически инсталации. Фирмата започва дейността си, като ЕТ, но през 2003 год. се преобразува в ООД. Основател, собственик и управител на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През годините дружеството доказа, че е надежден и сигурен партньор в сферата на дейносттта си.

 • услуги

  Сатурн 2 ООД

  4 години

  „Сатурн 2” ООД притежава сетрификат за направа и монтаж на слаботокови и силнотокови електрически инсталации и видеонаблюдение по ISO 9001:2008 от Global Certification Services, с дата на одобрение 25.03.2009 год. Фирмата за изграждане и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически инсталации „Сатурн 2” ООД е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България. Освен това дружеството се придържа отговорно към всички изисквания на нормативните актове по осигуряване на безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки.

 • услуги

  Дарс 91- Димитър Събков

  4 години

  ДАРС 91 ДИМИТЪР СЪБКОВ гарантира качествен печат на самозалепващи етикети, многолистови на ролки и на пачка, луксозни кутии от картон, leaflet / booklet labels - http://www.dars.bg. Бургас, ул. Стефан Стамболов, Шоурум Мерцедес-Бенц, тел.: 056 841632.

 • услуги

  Дарс 91-Димитър Събков

  4 години

  ДАРС 91 ДИМИТЪР СЪБКОВ изпълнява поръчки за листови и многолистови етикети, самозалепващи се, картонени кутии, подаръчни кутии - http://www.dars.bg. Бургас, ул. Стефан Стамболов, Шоурум Мерцедес-Бенц, тел.: +359 56 841632.

 • услуги

  Сатурн 2 оод

  4 години

  Фирмата е специализирана в сферата на ремонта и изграждането на силнотокови и слаботокови електрически инсталации. „Сатурн 2” ООД започва своята дейност с двама работника, а през 2007 год. вече има висококвалифициран персонал от седемдесет работници на трудов договор. През последните 15 години „Сатурн 2” ООД се наложи като сериозна фирма и доказа, че е надежден партньор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти.

 • услуги

  САТУРН 2 ООД

  4 години

  Основната дейност на фирма „Сатурн 2” ООД е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически инсталации. Освен това дружеството разполага и със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и навременно реагиране при поддръжка на електрическите инсталации във вашия обект.

 • услуги

  САТУРН 2 ООД

  4 години

  "„Сатурн 2” ООД предлага на своите клиенти следните услуги: проектиране, изграждане и поддръжка на: слаботокови и силнотокови електрически инсталации; окабеляване на ново помещение до монтажа на осветителните тела в него; монтаж на главни разпределителни тела."

 • услуги

  Сатурн 2 ООД

  5 години

  " Ако се нужданете от професионално и качествено обслужване за проектиране, изграждене и поддръжка на слаботокиви и силнотокови електрически инсталации на вашия обект, то „Сатурн 2” ООД е вашият надежден партньор. Висококвалифицираните специалисти на фирмата ни са готови да посрещнат всички изисквания на вашите конкретни желания. " Основната дейност на фирма „Сатурн 2” ООД е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически инсталации. Освен това дружеството разполага и със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и навременно реагиране при поддръжка на електрическите инсталации във вашия обект.