услуги Девня

 • услуги

  Алксандър Андреев Никитов

  4 години

  Александър Андреев Никитове действащ нотариус за гр. Девня. Извършва нотариални консултации, съдейства при изповядване на сделки, прехвърляне на МПС, нотариална заверка, заверка на преписи, нотариални покани, завещания, договори. За контакти: кв. Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, [email protected], 0888474890.

 • услуги

  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ НИКИТОВ

  4 години

  Александър Андреев Никитове пълноправен нотариус, действащ в гр. Девня. Предлага всички нотариални услуги като изповядване на сделки, нотариална заверка, нотариални покани, заверка на преписи, договори, завещания. Адрес: кв. Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, [email protected], 0888474890.

 • услуги

  Община Девня

  5 години

  Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.

 • услуги

  Община Девня

  5 години

  Община Девня е отдалечена на 30 км. от Варна. На територията й са забележителностите Побитите камъни, Девненските извори, Музей на римските мозайки и др. Административна сграда: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011. Община Девня е ситуирана недалеч от Варна – на 30 км. Тя съхранява редица забележителности като Девненските извори, Музей на римските мозайки, Побитите камъни, с. Кипрен. Администрация: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.

 • услуги

  АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ НИКИТОВ

  5 години

  Александър Андреев Никитове пълноправен нотариус, действащ в гр. Девня. Предлага всички нотариални услуги като изповядване на сделки, нотариална заверка, нотариални покани, заверка на преписи, договори, завещания. Адрес: кв. Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, [email protected], 0888474890.

 • услуги

  Община Девня

  5 години

  Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.