услуги Габрово

 • услуги

  ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА

  4 години

  Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева ще Ви съдейства да съберете вашите вземания от длъжниците си. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска № 32. Телефони: 066/809717 и 0887/939576.

 • услуги

  ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА

  4 години

  Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва следните услуги: събира вземания на физически и юридически лица, налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на същото, запечатва помещения, извършва въводи във владение, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие.

 • услуги

  Весела Любомирова Цонева

  4 години

  Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва следните услуги: събира вземания на физически и юридически лица, налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на същото, запечатва помещения, извършва въводи във владение, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие.

 • услуги

  Весела Цонева

  4 години

  Частният съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва следните услуги: събира вземания на физически и юридически лица, налага допуснати от съда обезпечителни мерки – запор и възбрана, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на същото, запечатва помещения, извършва въводи във владение, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие.

 • услуги

  ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА

  5 години

  Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и 0887/939576, електронна поща: [email protected]

 • услуги

  ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА

  5 години

  Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева от района на град Габрово, по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на същото. Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и 0887/939576, електронна поща: [email protected]