услуги Камено

  • услуги

    Камено Газ

    5 години

    Газоразпределителната мрежа на Камено се изгражда от Камено – газ ЕООД http://kameno-gaz.com/. Основен доставчик на природен газ за нуждите на бита, промишлеността и административните сгради в града. Адрес: ул. Максим Горки 1б, 0897870849. Потребители към газоразпределителната мрежа в град Камено са клиенти на фирма Камено – газ ЕООД – основен законен доставчик и разпределител на природен газ в града. За контакт: http://kameno-gaz.com/, ул. Максим Горки 1б, 0897870849.