услуги Кнежа

 • услуги

  Община Кнежа

  4 години

  Като основни направления на развитие на животновъдството в Община Кнежа могат да се посочат отглеждането на едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за населението, а наред с него и дребните пернати животни. "Историческият музей в Кнежа издирва и изучава културното наследство; събира, регистрира, документира и опазва културни ценности; обработва научно постъпилите във фондовете му културни ценности; осигурява юридическа и физическа защита на културните ценности; осигурява използването на културните ценности за възпитателни, образователни и научни цели. "

 • услуги

  НАДЕЖДА БРАТЯ ГЪРКОВИ

  4 години

  Мелница НАДЕЖДА БРАТЯ ГЪРКОВИ ООД е местен производител на брашна – царевично, пшенично брашно. Търгува с трици, хляб и хлебни изделия за търговски обекти в гр. Кнежа и райноа. Ул. Димитър Бутанский 1, 091327018, 091327065.