услуги Маджарово

  • услуги

    Община Маджарово

    4 години

    "Маджарово е една от общините в Обл. Хасково, заемащи част от югоизточна България. Площта й е 246,7 km². Основен поминък е селското стопанство, обработка на земя. Има бъдеще в развитието на селски туризъм. Администрацията на общината е с адрес: ул. Петър Ангелов 1, тел.: 03720/22 20, www.madzharovo.bg."