услуги Момчилград

  • услуги

    МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ

    5 години

    В Момчилград е МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ. В нея има диагностичен блок, АГ, хирургичен, педиатрия, рентген, неврология, стационарно отделение. Ул. Стефан Караджа 1, 03631/ 6206, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html. МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ приема болни от Момчилград и Кирково. Отделенията са АГ, неврология, хирургия, педиатрия, лаборатория, рентген, стационар.Ул. Стефан Караджа 1, 03631/ 6206, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html