услуги Опицвет

 • услуги

  Опицвет Милк

  5 години

  На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94. ОПИЦВЕТ МИЛК е мандра и предлага висококачествено краве мляко и млечни продукти като сирена, кашкавал. Производството ползва 100% краве мляко. За въпроси и запитвания: http://opitsvet.com, с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94.

 • услуги

  Опицвет Милк

  5 години

  Собствено производство на краве сирене предлага мандра ОПИЦВЕТ. Фирмата работи с истинско краве мляко за получаване на свежо качествено сирене, кашкавал, кисели млека. Базата е с адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94, http://opitsvet.com. На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94.

 • услуги

  Опицвет Милк

  5 години

  Собствено производство на краве сирене предлага мандра ОПИЦВЕТ. Фирмата работи с истинско краве мляко за получаване на свежо качествено сирене, кашкавал, кисели млека. Базата е с адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94, http://opitsvet.com. На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28, +359 +888 51 87 94.