услуги Панагюрище

  • услуги

    Нелина 1

    5 години

    НЕЛИНА 1 ЕООД е с основна дейност дървопроизводство и дърводобив. Продава и произвежда дърва за нуждите на бита, транспортира. гр. Панагюрище, ул. Стефан Караджа 2, 0357/62793, http://www.registarnaselskotostopanstvo.com/Горско_стопанство_и_дърводобив/Услуги_за_горското_стопанство_и_дърводобива/НЕЛИНА_1_ЕООД.htm#.UWq8PMqK1aX