услуги Разград

 • услуги

  Агрохимконсулт 3

  5 години

  Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди, нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали.

 • услуги

  Агрохимконуслт 3

  5 години

  Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди, нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали.

 • услуги

  Агрохимконсулт 3

  5 години

  Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980

 • услуги

  Агрохимконсулт 3

  5 години

  Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980 Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди, нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали. "Фирмата Агрохимконсулт-3 е специализирана в производство и търговия със семена и посевен материал, също и с търговия с препарати за растителна защита, минерални торове. "

 • услуги

  Агрохимконсулт 3

  5 години

  Фирма Агрохимконсулт-3 предлага растително защитни препарати - фунгициди, инсектициди, акарициди, хербициди, нематоциди . Азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани торове. Разнообразни сортови семена и посевни материали. "Фирмата Агрохимконсулт-3 е специализирана в производство и търговия със семена и посевен материал, също и с търговия с препарати за растителна защита, минерални торове. "

 • услуги

  Агрохимконсулт 3

  5 години

  АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 развива своята дейност в областта на селското стопанство. Произвежда зърно, слънчоглед, пшеница и други зърнени култури. Специализирана е в търговията със семена и посевни материали. Фирма Агрохимконсулт-3 търгува с препарати за растителната защита. Произвежда семена и посевни материали. За контакти: гр. Разград, ул. Стефан Караджа 4, вх.В, ап.16, п.к.133; тел:084660980

 • услуги

  Агрохимконсулт

  5 години

  "Фирма АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 предлага на своите клиенти голямо разнообразие от: Препарати за растителна защита; Минерални торове; Семена; Посевни материали; " АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 развива своята дейност в областта на селското стопанство. Произвежда зърно, слънчоглед, пшеница и други зърнени култури. Специализирана е в търговията със семена и посевни материали.

 • услуги

  Трио Милк

  5 години

  ТРИО МИЛК ООД е фирма за млекопреработване. Производството включва качествено краве сирене от натурално краве мляко. Адрес на базата: област Разград, с. Киченица, ул. Христо Смирненски 4, 084/ 725282, [email protected] ТРИО МИЛК ООД предлага собствено производство на краве сирене. Продуктът е съставен от 100% мляко за свежо качествено сирене. Свържете се с нас на адрес: област Разград, с. Киченица, ул. Христо Смирненски 4, 084/ 725282, [email protected]