услуги СОФИЯ

  • услуги

    Бора ООД

    5 години

    Основната дейност на фирма „Бора” ООД е в областта на пречистване на отпадъчни води – комунално-битови пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни ферми. За контакти: гр. София, ул. „Любляна” № 46. „Бора” ООД е фирма, която е спициализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи. Фирмата е създадена през 1991 год., като за този период е успяла да утвърди името си в страната и има множество реализирани проекти. За повече информация, моля посетете сайта ни: http://www.bora.bg.