услуги СТАРА

  • услуги

    Ате Пласт ООД

    4 години

    Фирма Ате Пласт ООД предлага на клиентите си и допълнителни услуги, свързани с напечатване на рекламни текстове върху произведеното фолио и готовите изделия, а към изработеното фолио могат да бъдат напечатани също така и фирмено лого, знак за рециклиране, разяснителни текстове за опакования продукт, както и упътване за употреба, срок на съхранение и други.