услуги Велики Преслав

 • услуги

  Нотариус Светлозар Здравков Николов

  4 години

  Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100. За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.

 • услуги

  Нотариус Светлозар Здравков Николов

  4 години

  Нотариални покани - изготвяне и заверка на пълномощни, договори, нотариална заверка, заверка на преписи, изготвяне и проверка на документи, прехвърляне на собственост / МПС и други нотариални услуги на територията на град Велики Преслав, може да извършите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов.

 • услуги

  нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

  5 години

  Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100. За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.

 • услуги

  нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

  5 години

  Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100. За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.

 • услуги

  нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

  5 години

  Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100. За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.