Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ БОБИНАЖНИ ПРОВОДНИЦИ

Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация. Тел. 0897234372, e-mail:[email protected]

Подобни обяви