Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Курс за туристически агент

Инвестирайте в себе си и вашето образование!! Мартилен ФМ предлага онлайн индивидуален курс за придобиване на професионална квалификация - Организатор на туристическа агентска дейност. При успешно завършен курс получавате диплома за завършена III-та степен квалификация.

Галерия

Курс за туристически агент

Подобни обяви