• Цена: 0.00
  • Николай Славков
  • гр. София, бул. „Цар Освободител“ 14
  • 024114565
  • www: http://www.bbconsult.bg/наб
  • Създадена:
  • Изтича: 24.07.2017 00:00

Финансиране чрез Преки Инвестиции

Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за инвестиционен интерес.

Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.

Повече за

< Допълнителни Инвестиции и Капитали >

на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ

http://www.bbconsult.bg

Галерия

Финансиране чрез Преки Инвестиции

Видео

Подобни обяви