• Цена: 0.00
  • Николай Славков
  • гр. София, бул. „Цар Освободител“ 14
  • 024114565
  • www: http://www.bbconsult.bg/наб
  • Създадена:
  • Изтича: 24.07.2017 00:00

Преки Инвестиции в сектор Земеделие

Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Повече за

< Преки Инвестиции в сектор Земеделие >

на сайта на Бенефит България НАЧАЛО ≫ INVEST AGRICULTURE BULGARIA

http://bbconsult.bg/invest-agriculture-bulgaria/

Галерия

Преки Инвестиции в сектор Земеделие

Видео

Подобни обяви