Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ

Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация

Подобни обяви