Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Финансиране чрез Преки Инвестиции

Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за инвестиционен интерес.

Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.

Повече за

< Допълнителни Инвестиции и Капитали >

на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ

http://www.bbconsult.bg

Галерия

Финансиране чрез Преки Инвестиции

Видео

Подобни обяви