Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Преки Инвестиции в сектор Земеделие

Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Повече за

< Преки Инвестиции в сектор Земеделие >

на сайта на Бенефит България НАЧАЛО ≫ INVEST AGRICULTURE BULGARIA

http://bbconsult.bg/invest-agriculture-bulgaria/

Галерия

Преки Инвестиции в сектор Земеделие

Видео

Подобни обяви