Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Металотърсач - монетарник (любителски)

Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.

Галерия

Металотърсач - монетарник (любителски)
Металотърсач - монетарник (любителски)

Видео

Подобни обяви