Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

БЕЛ и математика курсове 7 клас

Нашите курсове са с продължителност 120 учебни часа по БЕЛ и 120 учебни часа по математика, които протичат през цялата учебна година. В рамките на това време се покрива целия задължителен материал от учебната програма.

Подобни обяви