Изработване на кариерна оценка

Изработването на кариерна оценка е един по-продължителен във времето процес, който включва четири основни етапа: прогноза, диференциране, проучване и поставяне на оценка. Клиентът получава по електронен път или в офиса на Център Знам и мога индивидуална писмена кариерна оценка, която е уникална за него.

Подобни обяви

  • Контакти: Знам и мога кариера
  • 029434055
  • www: http://znamimogakariera.com/bg
  • Създадена:
  • Изтича: 25.10.2018 00:00
  • Преглеждания: 40