Професионално ориентиране в Знам и мога Кариера

Кариерните консултанти на Център „Знам и Мога“ работят с програми по професионално ориентиране, съобразени с възрастовите групи на клиентите. По време на консултациите се обсъждат и оценяват мотивацията, ценностите и уменията на човека, темперамент, стил на поведение, оценява се потенциала му и съответствието на качествата му с желаните от него професионални области.

Подобни обяви

  • Контакти: Знам и мога кариера
  • 029434055
  • www: http://znamimogakariera.com/bg
  • Създадена:
  • Изтича: 18.01.2019 00:00
  • Преглеждания: 52