Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Управление на флотния парк

Обучението ще се проведе: в София на 23.03.2018 г.,в Пловдив на 25.06.2018 г. и на 10.10.2018 г., в Русе на 28.06.2018 г. Теми: Организация на автопарка. Избор на стратегия за автопарка. Организация на движението на собствения автопарк. Застраховки и отчитане на щетите. Обща характеристика на експлоатация на флотния парк. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението . Цена - без ДДС

Галерия

Управление на флотния парк

Подобни обяви