Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Изпълнение на поръчките в склада

Обучението ще се проведе:в София на 21.03.2018 г. ,в Пловдив на 12.02.2018 г и на 08.10.2018 г., в Русе на 30.04.2018 г. Теми: Обработка, складиране, съхранение и транспортиране на стоките в склада. Механизация в склада - стандартна и специализирана техника. Документооборот. Пикиране - техники и стратегии. Застраховки.  Предаване на пратките и документите. Изходящ контрол. Принципи на подреждане в склада. Складови системи за разполагане на стоката в склада - ползи и експлоатация. Отчитане на доставките и товарооборота. Срок за записване - до 5 р. дни преди датата на обучението. Цена - без ДДС

Галерия

Изпълнение на поръчките в склада
Изпълнение на поръчките в склада

Подобни обяви