Внимание! Тази обява е с изтекла валидност.

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра

Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане -  хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: [email protected]
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева

Галерия

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра

Подобни обяви